Sonja & Janne
Tomas Minne Om hemsidan Dagboken Bostäder Släktregister Julbrev 2019

Välkommen till Sonja och Janne Helling   

Sista uppgraderingen av vår hemsida.

Janne har bestämt sig för att han nu är för gammal att arbeta med denna hemsida på såväl svenska som Pages in English. Vi räknar emellertid med att du som vanligt kommer att på hemsidan finna det du söker som tidigare under dels huvudsidor samt deras (undersidor). Allt kommer att finnas kvar.

Vår hemsida har en ny struktur.

Du har numera lyckats kommit hit. I slutet av januari månad ställde Janne till det med vår hemsida. Både vi själva och våra gäster kunde inte längre komma in. Vi har löst problemen och du kanske även som en engångsåtgärd har fått   ett e-postmeddelande om saken.

 

Huvud- och underrubriker.

I vår nya struktur finns sex avdelningar med huvudrubriker som är blåfärgade. Det finns en länk direkt till avdelningarna. Underavdelningar har angivits med svart text. De innehåller artiklar om baktid, nutid och framtid.

1. Jan & Sonja (Tomas Minnessidor, Om hemsidan, Dagboken,  Bostäder, Släktregister, Julbrev 2019)
2. Släkthistoria (Bildspel Närke, Emigration, Medelklassen, En boomer, Personlig identitet, Tre vägar)

3. Nackehultet (Nackeloftet, Ett kulturlandskap, Tre täppor)

4. Sverigehändelser (Sveriges position, Värderingar, Stad och Land, Demokrati, Nobelprisen, Återblickar)

5. Miljö & Klimat (Agenda 2030, Om kultur, Hans Rosling, Factfulness, Greta Thunberg)

6. Litteratur (Böcker, Artiklar 2017, 2018, 2019, 2020, Pärmarna, Hänförd vid 80 års ålder, Tage Danielsson)

 

Om du söker en bok eller artikel rekommenderas att söka upp den under 6. Böcker & Artiklar med underrubriker: Böcker, Artiklar 201720182019 eller 2020. Där anges även den månad när de skrevs.
Med understrykningar finns en direkt länk. 2018 slutade Janne att skriva böcker och övergick till att skriva  
artiklar, främst om nutiden, och som han kunde skriva inom en månad.

Senaste månadernas nya artiklar.

Artiklar som Janne har skrivit under november och december 2019 har flyttats över till:

Böcker & Artiklar, under 2019. Artikelserien Stad och land, Del 1, blev uppdaterad i januari 2020 och den första artikeln fick den nya titeln Mellan stad och land. Andra nya artiklar under januari månad blev: Rapport från en boomer. Ungdomar deltar i samhällets vidareutveckling och Varför svenska ungdomar har blivit så kompetenta. Under februari månad tillkom: Halling eller Helling. (Oservera att det först kommer en allmän artikel om emigrationen från Närke). 

Senaste månadernas aktiviteter.

Dagboken informerar om våra aktiviteter under ett antal månader fram till och med mars 2020.  

Jan Hellings sista böcker.

Jan Hellings sista bok blev "Min syster Christina". Den skrevs 2017 och handlar om släktens första emigrant. Hon lämnade Närke år 1867 och åkte till Wisconsin i USA med sin familj. Där bosatte de sig på Nerike Hill.Boken som är översatt till engelska finns att läsa via en länk på högersidan: Pages in English. Och därifrån vidare till Short story och "My sister Christina".
Observera att texten i denna version är på engelska!

Sonja Hellings första bok.
Under 2019 och 2020 har Sonja arbetat med sin första bok. Den har nu blivit klar i april 2020 och kommer kostnadsfritt att sändas till hennes släktingar. Den handlar om hennes föräldrar Ruth
och Otto och deras kärlekshistoria samt dessutom en del om hennes egna aktiviteter.


Höjdpunkter för Sonja under 2019 var när hon fyllde 80 år. I övrigt deltog hon under året i en bokcirkel, en återträff för medlemmar i en Nordisk utbildning 1987 samt blev invald i styrelsen för
Hörselskadades förening. Hon ökade även sitt engagemang för politiken i Trollhättan.

Fritidsgården Nackehultet och gäststugan Nackeloftet.

Nackehultets tomt i Dalsland finns en timrad gäststuga som är döpt döpt till Nackeloftet. Under 2019 och 2020 har vi haft många gäster inbokade där genom Airbnb. För närvarande vet vi inte hur det kommer att bli under 2020. Än så länge får inte utlänningar resa in. 
Under perioder då stugan inte är uthyrd lånar vi ut den kostnadsfritt till släktingar och goda vänner. 

Intresserade rekommenderas att höra av sig i god tid till Sonja Helling. 
Här finns en kalender som informerar dig om när stugan är uthyrd.

Fotografier.

Här finns en länk till fotografier av våra bostäder i Trollhättan och Nackehultet i Dalsland.

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010