Bildspel Närke Emigrationen Medelklassen Boomer Politisk identitet Tre vägar

Material från familjen Hellings släktarkiv

  Släktregister​

K00-1-Familjen-Helling-1910.jpg

Jannes släkt. Hans far Hjalmar Helling organiserade ett släktregister med registerkort och stamtavlor. Det är han som står längst upp till vänster på denna bild som togs av hans familj när de bodde på Kungsholmen i Stockholm. Sonen Jan Helling övertog uppgiften och har på sin fars uppmaning fortsatt att  underhålla arkivet fram till juni 2020. Registret är digitaliserat i programmet MinSläkt

Under åren har komplettering fortlöpande skett med nya fakta. Ofta har det skett i samband med julen, då vi fått julbrev och julkort med nya kunskaper om släktingar i Sverige och USA. Registret omfattar numera 2 100 personer.

Släktregister är inte publicerat på internet. Om du har ett släktforskningsprogram med möjligheter att importera en gedcom-fil kan du beställa en sådan. Om det varit viktiga förändringar i familjen som skall återfinnas i släktregistret räknar vi med att du hör av dig.


Sonjas släkt.
Sonja har skrivit en bok om sina föräldrar Ruth och Otto Persson.
I vårt digitala släktregistret är även Sonja´s släktingar registrerade.

Jan och Sonjas familj

Slaektregisterbild.jpg

Familjen.jpg 

berättelser om Jannes släkt

Bildspel-svensk-framsida-nov-001.jpg

Länk till bildspelet, pdf-fil - 43 MB
Observera att det är en stor Adobe pdf.fil.
Räkna med att det tar flera minuter att ladda
ner denna fil. Bokens senaste utgåva är nr 3 från maj 2015. Men det är inga större förändringar.

Under årens lopp har Janne skrivit flera släktberättelser.
För att få mer information om dem kan du gå in på följande länkar eller på Artiklar & Böcker.
- Släktkrönika på svenska och engelska, 1978.
- Tre vägar till Gamla stan, Video-film, 2008.
Tre vägar som möttes i Gamla stan. Artikel 2018.
- Familjen Helling på Kungsholmen, 2009.
- Närketrilogin, 2010. Utgåva 3 i maj 2015.
- Trådar som försvann. Utgåva 1 i dec. 2015.

- Min syster Christina. Utgåva 2 i aug 2017.
  ​

Dessa böcker har inte lagts ut på internet. Några kan köpas och andra kan vi låna ut. För att underlätta möjligheter att ta del av innehållet i boken Närketrilogin har ett bildspel publicerats i PowerPoint. Det har 168 bilder och ger en sammanfattning av bokens innehåll med alla illustrationer och kortfattade texter. Den senaste utgåvan är från november 2011. Från barnen har kommit önskemål om att Janne även bör läsa in sin egen berättelse i detta program.
Det har han ännu inte gjort, men har översatt "Min syster Christina" till engelska.
Alla kapitel skrivna på engelska kan läsas på "Pages in English" under fliken "Christina".

Gemensamma Släktresor​

 Bild-01-Framsida.jpg

Länk till bildspelet: Bergsmannen, Gästgivaren, Emigranten.
Detta bildspel har producerats av
vår dotter Anna-Lena Helling
Anna-Lena Helling

Som en tradition sedan många år har vi under försommaren arrangerat släktresor för våra barn, barnbarn och andra anhöriga. Förutom att ha trevligt tillsammans, lära känna Sverige och andra länder, har en del resor även varit avsedda att  upprätthålla kontakter med släktingar och deras hemstrakter, samt även med släkthistoriska rötter till förfäders och förmödrars levnadsförhållanden.

- 2002 Norge

- 2008 Gamla stan,Sthlm
- 2004 Småland och Skåne

- 2009 Umeå

- 2005 Dalarna

- 2009 Kungholmen, Sthlm

- 2006 Norra delen av Polen - 2010 Danmark​
- 2007 Dalsland - 2011 Bergslagen och Närke 
- 2008 Danmark

Karlskogaemigrationen-1.jpg

Karlskogaemigrationen-2.jpg

Karlskogaemigrationen-3.jpg

Vårt familjeföretag HellingGruppen AB hölls vid liv i 32 år mellan 1984 och 2015. Då såldes företaget till vår dotter Anna-Lena Helling och hennes man Joakim Pettersson. De förändrade sitt enskilda företag och skapade Glassboa AB. Här finns en länk till en sammanfattande berättelse om 32 år med HellingGruppen AB.

HG-kristallen-5.jpg

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010