Böcker 2017 2018 2019 2020 Artikelpärmar Efter 80 år Mystery

Artiklar från 2019

Januari 2019

- Återblick på 2018 års händelser
- Mina synpunkter på samhällsutvecklingen
- Demokrati i Europa påverkar demokrati i Sverige
- Mer om Hans Rosling och klimatförsämringar

Februari 2019
- Fler synpunkter på Paulsens artiklar om Rosling och Gapminder
- 100 år av Demokrati i Sverige Del 1 och 2
- Roy Scrantons synpunkter på miljöförsämringar
- Greta Thunberg - Youth Climate Movement - "Green New Deal" i USA

Mars 2019

- 100 år av Demokrati i Sverige Del 3. (Från Del 1 till Del 3, tiden 1918 - 1974).
- Klimatfrågan och Greta Thunberg 15 mars 2019
- Grundläggande information om Agenda 2030, centralt och lokalt
April 2019

- Demokati i Sverige Del 4 1975 - 1989. Fem sidor som kommer efter Del 3

- I vems händer ligger vår värld nu för tiden
- Värderingar hos migranter som kommit till Sverige 2007 - 2018
- Rädda den yngre generationen

Maj 2019

- Greta Thunberg på Time Magazin första sida

Juli 2019

- Internationelt kända svenskar (Om Greta Thunberg)
- Vad menar jag egentligen med kultur?

Augusti 2019

- Hur stor är min helhet?

September 2019

- Sevärdheter längs vägen runt sjön Iväg mitt i Dalsland
- Janne som Writer for future. (Skriven på svenska)

Oktober 2019

- Hänt under sommaren 2019
- Jannes politiska identitet
- Demokrati Del 5 och 6. Jubileum för 100 år av demokrati i Sverige. (Länk till alla 6 delarna).

November 2019

- Demokrati Del 7. Jubileum för 100 år av demokrati i Sverige. (Sista delen av 7 delar).

- Dikt av Tage Danielsson
- Stad och Land, Del 1 (Uppdaterad jan 2020 till: Mellan stad och land)

- Rapport från en Boomer

December 2019

- Julbrev 2019


Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010