Böcker 2017 2018 2019 2020 Artikelpärmar Efter 80 år Mystery

Att vid hög ålder kunna bli både hänförd och entusiastisk.

Är det fortfarande möjligt att efter 80-års ålder och med lång livserfarenhet att få nya hisnande känslor? Till exempel att få vara med om något som kan utmana mina väl inlärda sätt att se på världen? Går det verkligen att åter bli förundrad och hänförd av något som är helt nytt i livet. Hur ligger det till? Har jag fått aha-upplevelser av något som fortfarande kan vidga mina horisonter? Jag har under flera år fått vara med om att dyka djupt i både gammaldags berättelser och nutidshistoria. Jag har fått vara med om att under hundratals år träffa på personer och blivit hänförd av deras levnadsöden. Men det har varit lätt att tappa bort dessa hänförelser medan tiden går.

Jag har många gånger blivit hänförd tack vare att jag dykt djupt ner i historien medan jag samlat nödvändiga fakta till mina 23 kulturhistoriska artiklar och böcker. Dessa har för mig som regel medfört årslånga projekt och på olika levnadsområden. Nu skall det vara dags att på nya sätt skapa utrymmen för förundran och att bli hänförd av något nytt i livet. Detta anses kunna stärka min önskan att hjälpa familjemedlemmar och andra medmänniskor än att de bara läser mina böcker. Det skall nu vara dags att stanna upp och finna nya sätt att bli tillfreds med livet.

Jag har blivit rekommenderad:

1.       Att gå på nya upptäcktsfärder i såväl den stora som den lilla världen. Vad är det egentligen som händer hemma i Sverige och i den globala världen när det gäller t.ex. vår natur, miljö och kultur?

2.       Att skriva om egna upplevelser med nya perspektiv av förundran. Det skall numera ske, till skillnad från tidigare i årslånga projekt, i stället numera genom att genomföra kortare projekt. I dessa skall jag för min inre syn kunna se den skrivna berättelsens både början och slut inom en månad.

3.       Att låta filmskapare ta mig med till främmande miljöer. I flera år har Sonja och jag varannan månad fått se åtskilliga utmärkta och tänkvärda filmer från olika håll i världen. Detta tack vare Trollhättans filmstudio. Dessa biobesök skall vi naturligtvis fortsätta med.

4.       Att läsa andra författares böcker som tar mig med till nya särskilt viktiga och betydelsefulla världar för oss som lever nu.

Från min egen hänförelse och förundran kan jag till exempel rekommendera dig att läsa:
A. Homo Sapiens och Homo Deus. Yuval Noah Harari. En kort historik över mänskligheten och morgondagen.
B. Sidenvägarna. En ny världshistoria. Peter Frankopan.
C. Antropocen. En essä om människans tidsålder. Sverker Sörlin.
D. Big world, small planet. Välfärd inom planetens gränser. M. Klum & J. Rockström.
E. Utopism för realister. Rutger Bregman. Natur och Kultur, 2018.
F. Framsteg, Tio skäl att se fram emot framtiden, Johan Norberg, 2016
G. Döstädning, Ingen sorglig historia. Margareta Magnusson, Albert Bonniers Förlag, 2017


Medan jag blivit hänförd och förundrad av dessa böcker har jag kunnat kombinera nya insikter med kunskaper om det som hänt mina förfäder och förmödrar under flera århundraden. Det är kunskaper jag förvärvat tack vare släktforskning och mina kulturhistoriska böcker vilka berättar om förfäders och förmödrars levnadsförhållanden. Om mina nya insikter räknar jag med att du skall kunna läsa i berättelser som kommer att finnas på denna hemsida efter varje månadsskifte.

Jan Helling

Till denna lista måste jag naturligtvis följande böcker läggas till som även de har inspirerat Janne mycket:

A. Factfullness, Rosling, Natur & Kultur 2018
B. Scener ur hjärtat, Ernman & Thunberg, Polaris 2018
C. No one is too small to make a difference, Greta Thunberg, Penguin 2019

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010