Agenda 2030 Om kultur Stad & Land Hans Rosling Factfullness Greta Thunberg
Har du börjat läsa Factfulness Possibilist Rosling 2019

 Har-du-laest-Factfulness.jpg 

             Testa dig själv!
             Två nya frågor om tillståndet i världen för dig att besvara.

   Vilken är meddellivslängden för          Förenta Nationerna (FN) förutspår att år 2100 har
   världens befolkning i genomsnitt?    
 världens befolkning ökat med ytterligare 4 milj människor
   A: 50 år                                                       A: Det kommer att finnas fler barn under 15 år.
   B: 60 år                                                       B: Det kommer att finnas fler vuxna mellan 15 och 74 år

   C: 70 år                                                       C: Det kommer att finnas väldigt många gamla över 75 år

   De två sista frågorna om tillståndet i världen för dig att besvara.
  

   Hur många människor i världen har   Globala klimatexperter förutspår att under de närmaste
   viss tillgång
till electricitet?                   100 åren kommer medeltemperaturen i världen att bli:
   A: 20 procent                                             A: Varmare      
   B: 50 procent                                             B: Oförändrad

   C: 80 procent                                             C: Kallare

Ola Rosling meddelar att Gapminder arbetar med en ny utökad utgåva 2 av boken Factfulness. Det har bl.a. visat sig att första utgåvan har underskattat befolkningsutvecklingen i Afrika och Klimatkrisens konsekvenser.

Här får du en avslutande länk till en illustrerad översikt.

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010