virvelvind

FÖRÄNDRINGENS VIRVELVIND


Tomas HellingGENOM ATT KOPPLA TEORIER OCH METODER TILL REALISTISKA SCENARIER OCH FIKTIVA PERSONERS RESA GENOM FÖRÄNDRINGAR GER BOKEN BÅDE EN HÖG IGENKÄNNINGSFAKTOR OCH LÄTTARE ATT FÖRSTÅ I VILKA SAMMANHANG OLIKA METODER OCH VERKTYG KOMMER TILL ANVÄNDNING.

Inget är så svårt att genomföra, har så ringa utsikt till framgång eller är så farligt att hantera som införandet av en ny tingens ordning.


Niccolò Machiavelli 1469 – 1527


Du jobbar som chef, ledare eller förbättringscoach och står inför den grannlaga uppgiften att lyfta organisationen, processen eller produkterna från dagens läge till ett framtida önskat tillstånd. Du vet att det är ett svårt  och vanskligt uppdrag som vid minsta felsteg kan köra i diket. Hur förbereder du dig och organisationen för förestående förändringar? Hur ska du hantera motstånd under resans gång?


Denna bok beskriver de processer som varje människa måste gå igenom under en förändring. Oavsett om det handlar om att bli förälder eller att lära sig nya system och processer. Den beskriver hur människor reagerar i varje fas av förändringsprocessen och hur du som ledare kan lindra "smärtan" och hur du lär dig se och höra var någonstans du har din flock.


I boken lär du känna fyra fiktiva personer, av olika kön, i olika åldrar och i olika typer av organisationer som står inför fyra olika förändringar. Boken använder sig av dessa fyra personer som praktikfall för att göra det enklarare för läsaren att relatera till de modeller och verktyg som underlättar arbetet och förbättrar förutsättningarna att lyckas. Nedan följer några av de modeller och metoder som beskrivs i boken.

FÖRÄNDRINGSHUSET


Varje förändring startar i det rum där vi alla är glada och nöjda, både med tillvaron och oss själva. Det är där vi har vårt trygga hörn. Men snart nog blir det stormvarning. Den första naturliga reaktionen är att stormen inte kommer påverka mig. Men det gör den, men vi vet inte på vilket sätt och hur dramatiskt det kommer bli. Vi rider ut stormen och påbörjar återuppbyggnaden. Till något bättre och trivsammare än det var före stormen.


Denna resa beskrivs i boken som Förändringshuset. Vad präglar varje fas och hur reagerar människorna när de går från rum till rum i det "enkelriktade huset".

FÖRDELNING MELLAN EXTROVERTA OCH INTROVERTA - MELLAN DE SOM ÄR FÖR OCH DE SOM ÄR MOT


I alla förändringar möter du människor som närmast utan eftertanke längtar efter att komma till det framtida önskade tillståndet. De är ivriga och går i främsta ledet. I den motsatta änden finner du personer som tillsynes gjort det till sin livsuppgift att hindra varje form av förändring. De kämpar med näbbar och klor för att behålla status quo.

Vissa människor är extroverta och delar ljudligt med sig av sitt ställningstagande. De personerna är bra eftersom du vet var du har dem. Den svårare gruppen är de introverta, men det finns sätt att lista ut på vilken sida de står. 


ENGAGEMANGSANALYS OCH KOMMUNIKATIONSPLAN


När du har identifierat vilka intressenter, både interna och externa, som berörs av planerad förändring kan du göra en engagemangsanalys. Vilka målgrupper och individer kommer låta det hända och vilka måste vi få med oss för att få det att hända.


När de grundläggande analyserna av vilka pådrivande och återhållande krafter du måste hantera kan du ta fram en kommunikationsplan. Planen hjälper dig att kommunicera rätt budskap, på rätt sätt till rätt grupp eller individ på rätt tid.


OM FÖRFATTAREN


Tomas är en erfaren och professionell verksamhetsutvecklare sedan 25 år. Han har erfarenhet från många olika branscher. Allt ifrån traditionell industri till tjänstesektorn och offentlig verksamhet.

Organisationer som Helling har hjälpt har representerat såväl mindre familjeägda företag såväl som stora multinationella organisationer.


Uppdragen har ofta handlat om att ta helhetsgrepp på hela affären/värdekedjan vilket har inneburit att Helling har jobbat med alla organisatoriska nivåer och angripit både strukturella problem, organisationskultur och detaljer i verksamhetens processer och flöden.


Hellings gedigna kunskaper, färdigheter och erfarenheter från coaching ligger till grund för boken.

Tomas Helling

Lindholmsvägen 12

417 57 Göteborg

tomas.helling@helling.se


+46 70 333 65 82