Tomas Helling CV

Denna webbplats är mitt on-line CV

Tomas Helling har många års erfarenhet av strategi- och förbättringsarbete i både näringsliv och offentliga miljöer.


I både linjeledarroller och som konsult har kunskaps- och erfarenhetsbanken byggts inom strategirealisering, målstyrning, process-, organisations-, systemutveckling och Lean transformationer. En stor del av erfarenheterna kommer från att utbilda och coacha organisationer i förbättringsarbete, ledarskap och internkommunikation.

Exempel på kunskaps- och erfarenhetsområden visas nedan. För mera specifik beskrivning av mina förmågor hänvisas till rubriken Kunskaper och Erfarenheter i sidans överkant

Strategiarbete


Strategiarbete kräver långsiktighet, systematik och ett samarbete, såväl på organisationens alla nivåer som i samarbete med ägare och partners. Det kräver tydliga roller, bra forum och en väl fungerande internkommunikation.

Processförbättring


Nästan allt värdeskapande arbete sker i processer. Det är inte alltid lätt att se och förstå dem. Med ändamålsenliga metoder och visualiseringstekniker infinner sig gemensam förståelse och teamet kan själva utforma en ny och bättre process. Men det kräver oftast coaching initialt.

Utbildning och träning


I allt utveckllings- och förbättringsarbete är det viktigt ge människorna kunskap, vilja, tillåtelser och mod att göra skillnad. Utbildning ger teamen ett gemensamt språk och förståelse för varför det är som det är och vad som krävs för att ändra på det. Läs mer under kurser ovan.

Coaching och ändringsledning

Om du vill ha med dig människorna i ett förbättrings- eller ändringsarbete måste du få dem att vilja det. Knepet är att coacha, stötta och leda vägen framåt. Coaching är en konst. Det bästa är att lära sig den konsten själv. Då kan det behövas en coach till coachen.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82