WorkshopSpel

Kunskapsområde

Workshop och Spel

Spel, simuleringar och workshops är bra sätt att skapa gemensam förståelse och engagemang runt ett problem eller utmaning. Spel syftar till att skapa förståelse för principer och tekniker. Workshops används för att lösa angelägna och specifika problem eller utmaningar. Nedan finner du ett axplock av spel och workshops som Helling Företagsutveckling kan erbjuda.

Lean Spel


Jag hör och jag glömmer

Jag ser och jag kommer ihåg

Jag gör och jag förstår


KonfuciusDen mest pedagogiska metoden att lära sig att förstå är att praktisera Lean principer och metoder genom "simulering" eller spel. Helling Företagsutveckling kan facilitera följande spel i din organisation:

- Lean Produktionsspel

- Lean Sjukvårdsspel

- Lean Administrationsspel

Samtliga dessa spel-kit har levereras av Revere. Det är också möjligt att köpa dessa spelkit för internt bruk i din organisation, men då rekommenderar jag att en eller några personer går en handledarkurs hos just Revere.

SMED-Workshop


SMED, Single Minutes Exchange of Dies, är en metod för att korta ställtider, alltså tiden som processen står still och inte

skapar något värde. Det kan handla om att reducera tiden mellan en njurtransplantation och nästa operation och därigenom reducera väntetid för patienterna.

Det kan också handla om tiden det tar att byta jiggar från en komponent till en annan.

En SMED-Workshop varvar teori med ett spel och om möjligt en observationstur i verksamheten med efterföljande summering av lärdomar.

SPRINT Workshop


Tänk dig att kunna få fram en väl underbyggd och beslutad handlingsplan för att lösa ett komplext problem eller en gammal surdeg som ingen tidigare har kunnat lösa. Detta på en dag!

Är det möjligt? Ja, genom en systematiskt genomförd workshop. I den samlar man representater/intressenter som berörs och/eller kan påverka problemet.

Under dagen genomförs en brainstorming, gruppering av idéerna, prioritering av idé-/problemområden och lösningsutveckling. Dagen avslutas med en beslutspanel med de personer som har mandat att godkänna förslagen. Före workshopen utses en Champion, som får till uppgift att följa upp att beslutade åtgärdsplaner genomförs. En Sprint workshop kräver en erfaren facilitator för att inte spåra ur.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82