Strategi

Kunskapsområde

Strategi

Strategi, av grekiskans strategi'a, är ursprungligen en militär term som handlar om "konsten" att vinna ett krig. Taktik handlar om att vinna ett slag.

Strategiarbete handlar om att välja väg. Vilket innebär att man också väljer bort andra vägar till framgång. Om du ska ta dig till andra sidan ett berg, så finns flera olika alternativ.

Du kan klättra över berget, gå runt det, borra en tunnel genom det eller hyra en helikopter. Men du kan inte välja alla möjligheter samtidigt.


Jag kan erbjuda hjälp med följande:

  • Ta fram en strategi- och målnedbrytningsprocess
  • Visions- och strategiformuleringar
  • Utveckla ett balanserat målstyrningsinstrument (t ex Balanced Scorecard)
  • Omvandla strategier och övergripande mål till konkreta handlingsplaner på lägre nivå (Hoshin Planning)

Hoshin-matrisen används för att bryta ned övergripande mål till delmål, initiativ och åtgärdsansvariga

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82