Projektledning och Coaching

Kompetensområde

Projektledning och Coaching

Emellanåt behöver man en projektledare under en begränsad tid.

Det är inte alltid det går att utse eller frigöra en intern resurs för uppdraget.

Projektledare


Som projektledare tar jag ansvar för projektets framdrift, rapporterar löpande och coachar projektmedlemmarna.


Med andra ord ett helhetsansvar Projektet är inte klart förrän resultatet lämnats över till beställaren och en slutrapport (inkl. det som gått bra och det som haltat eller blivit fel) skrivits för framtida projekts bruk.

Coach


Till skillnad från projektledaren, har coachen inget ansvar för projektets framdrift eller resultat. Jobbet handlar om att se till att få saker gjort genom andra.


Men självklart kommer coachen att gripa in om han märker att projektet har gått i stå eller haltar.


Då tar han fram sina interventioner. Men han får aldrig ta över projektledarens arbetsuppgifter. Coachen kan vara bossy men inte boss.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82