Ledarcoaching

Kunskapsområde

Ledarcoaching

Ledarnas viktigaste uppgift är att utveckla verksamheten och medarbetarna genom att utmana men samtidigt stödja och inspirera.

"Lead as you had no authority" är ett uttalande från Fuijo Cho, Toyotas styrelseordförande.

Han menar bland annat att en bra ledare är den som ställer de relevanta frågorna. - Inte den som kommer med sanningarna eller svaren. Den ledarstilen visar på respekt för medarbetarna och stimulerar till kreativitet och involvering.


Detta tjänsteområde innehåller även individuell ledarutveckling.

Walks. Det är en observationsrunda som ledaren gör på den plats där värdeskapandet sker (Gemba). Syftet är bland annat att förstå1processers ändamålsenlighet och slöserier. I samband med observationsturen ska ledaren också visa respekt för medarbetarna, genom att ställa öppna frågor av typen:

  • Vilket syfte/värdeskapande har denna processen?
  • Har ni haft några avvikelser här senaste veckan?
  • Hur gjorde ni för att ta reda på grundorsaken?
  • Vilken lösning hittade ni?
  • Vad har ni gjort för att sprida denna kunskapen till andra liknande processer?


Innan ledaren går ut på sin Gemba Walk måste hen ha svar på tre grundläggande frågor:

  1. Varför ska jag gå ut och observera?
  2. Vilken del av verksamheten ska jag ägna min uppmärksamhet åt den här gången?
  3. Vad ska jag försöka lära mig.


Fuijo Cho har sammanfattat syftet med Gemba Walk med följa uttalande;

Go See1). Ask Why, Show Respect.

1) Notera att ordet See kan betyda två saker. Mr Cho avsåg betydelsen "förstå" (Oh, I see).


Det kan kännas tryggt för en ledare som ska börja med Gemba Walks att ha en coach som hjälper till och följer med på turen och ger återkoppling efteråt.

Att coacha en ledare kan gå till på flera olika sätt. Det är situationen och ledarens personlighet och behov som avgör vilken typ av coaching som är relevant och kommer ge önskad effekt.


Gemba Walk

En ledare som vill få igång ett kontinuerligt förbättringsarbete bör börja med regelbundna så kallade Gemba

Individuell Ledarutveckling


Ledare kan ibland känna sig pressade, stressade och ensamma. De känner att de kommer tillkorta. För att lyfta en chef/ledare till att prestera och fungera

bättre kan det vara klokt att sätta in en ledarcoach. Jag använder mig av Lominger 67 Competencies när jag inleder en ledarcoaching. Ledaren får värdera viktigheten för var och en av de 67 kompetenserna och hur stark hen är på var och av kompetensområdena. Det ger en prioritering av  områden där utvecklingsinsatser krävs. Max 5 åt gången. Jag tipsar om vad man kan göra annorlunda eller träna sig på för att förstärka sin förmåga som ledare. Är du nyfiken på de 67 Lomingerkompetenserna, öppna dokumentet i högerspalten

Jag kan givetvis utforma ett skräddarsytt ledarcoachingprogram i samråd med dig. Du finner mina kontaktuppgifter på sidan kontakt.


If one wishes to distinguish leadership from management or administration, one can argue that leadership creates and changes cultures, while management and administration act within a culture.


Chefer får positioner, titlar och beslutsmandat. Ledare får följare.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82