Lean transformation

Kunskapsområde

Lean Transformation

Lean är inget man kan införa eller implementera. Det är något en organisation "blir" när tillräckligt många i organisationen tänker och intuitivt agerar enligt Lean principer.

Lean Transformation


Egentligen är det fel att prata om Lean Transformation som en rådgivningstjänst. Det outröttliga arbetet för att "bli" Lean måste ledas och få sin näring från organisationens insida. - Från högsta ledningen och nedåt.


Däremot kan det vara klokt att få extern inspiration t.o.m. innan organisationen drar igång. För när man

väl har startat måste man ro det i land. Att skapa en färdplan (Roadmap) för transformationsarbetet är en bra start. Då kan det vara bra att ha med sig en extern kunskapsarbetare.


2 av 3 satsningar på Lean kör i diket, helt enkelt för att organisationen missat att lägga den nödvändiga grunden för transformationsarbetet.


Att ge utvalda ledare och medarbetare utbildning i förbättringsmetoder (t ex Lean Six Sigma Gult Bälte) är ofta ett bra utgångsläge.

Det kan också kännas tryggt att under resans gång ha en sparringpartner, som med jämna mellanrum ger återkoppling på arbetet och ger råd inför kommande steg i färdplanen.


I dokumentet till höger ser du exempel på hur en färdplan kan se ut.

Behov av revitalisering?


Har satsningen på Lean i din organisation tappat bärkraft? De förväntade effekterna har uteblivit och organisationen har inte lyckats få till ett intuitivt beteende i förhållande till lean-principerna. Om du känner igen dig i denna beskrivning så delar du den erfarenheten med en klar majoritet av alla organisationer som startat en Lean-satsning. Men ge inte upp. Det går att re-vitalisera satsningen. Läs om detta i artikeln till höger. Jag kan bistå organisationen att utforma en handlingsplan för re-vitalisering.

Exempel på färdplan

Klicka på bilden för förstoring. Öppnar i ny flik.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82