Ledningssystem

Kunskapsområde

Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem? Meningarna går isär. Det är inte ovanligt i många organisationer att man betraktar ledningssystemet som något som kvalitets- och miljöavdelningen kan sköta, så att övriga avdelningar kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Motvilligt accepterar de övriga funktionerna att bli reviderade en gång om året. I själva verket utgörs ledningssystemet av de processer, rutiner och praxis som organisationen faktiskt använder. Oavsett de är dokumenterade eller inte. Med eller utan ISO certifikat.

Ett bra ledningssystem är ett system som används. Det finns tre viktiga faktorer att beakta när man ska utforma ett fungerande ledningssystem

  1. Säkerställ att det är lättare att följa systemet än att gå runt det.
  2. Lägg upp systemet på ett sådant sätt att det snabbt går att få fram alla processer, rutiner och dokumentmallar utifrån den roll du har. Enligt principen "Jag är - Jag vill"
  3. Koppla ihop systemet med organisationens dokumenthantering så att medarbetarna måste gå genom systemet både för att skapa, distribuera och lagra dokument.


Jag kan bistå med rådgivning och granskning beträffande systemets arkitektur och struktur samt användarvändlighet.


Vidare kan jag delta vid internrevisioner.

Copyright ©  All Rights Reserved


Tomas Helling 

tomas.helling@helling.se

+46 70 - 333 65 82